Begroting 2015 vastgesteld

Begroting 2015 vastgesteld

Op donderdag 13 november 2014 werd de Begrotingsraad gehouden. In de vergadering werd stil gestaan bij de gebeurtenissen van 3 november jl. Verder werd de begroting voor 2015 behandeld en vastgesteld. Onderstaand een verslag van de vergadering. Tijdens de buitengewoon...
Begroting 2015 aangeboden aan gemeenteraad

Begroting 2015 aangeboden aan gemeenteraad

De programmabegroting 2015 is onlangs aan de raad aangeboden en ligt tot en met 13 november 2014 ter inzage in het gemeentehuis. U kunt deze begroting raadplegen of downloaden onder aan deze pagina of inzien via de begrotingsapp. Beeldvormende raadsvergadering In de...