Aanpak onrechtmatig gebruik gemeentegrond

Aanpak onrechtmatig gebruik gemeentegrond

In opdracht van de gemeente Goeree Overflakkee heeft een extern bureau onderzoek gedaan naar het onrechtmatig in gebruik nemen van gemeentegrond door bewoners/eigenaren in de gemeente. Op basis van kadastrale kaarten en luchtfoto’s is een inventarisatie gemaakt. De...