Ouddorp Bad-oost

Ouddorp Bad-oost

In de raadsvergadering van 29 juni, nadat het coalitieprogramma en de nieuwe wethouders geïnstalleerd waren, kwam de verklaring van geen bedenkingen voor Ouddorp-Bad aan de orde. Een onderwerp wat de laatste jaren veelvuldig van alle kanten is bezien en besproken...
Ouddorp Bad-oost

Een raadsvergadering met veelbesproken onderwerpen en motie’s

Op donderdag 2 juni jl. sprak de gemeenteraad als eerste over de ontwerpverklaringen van geen bezwaar voor Ouddorp Bad en als tweede over het bestemmingsplan De Nieuwe Handelskade fase II. Daarnaast is onder andere op initiatief van de SGP-fractie een motie ingediend...