Raadsbrede motie: onderzoek starterswoningen

Raadsbrede motie: onderzoek starterswoningen

De raadsvergadering van donderdag 24 april 2008, stond vooral in het teken van de nieuwe visie op de recreatie en het bouwen voor onze eigen inwoners. Thema’s die van groot belang zijn voor onze gemeente. Naast deze onderwerpen werd het Groenkwaliteitsplan...