SGP steunt nieuwe inzamelmethode van grondstoffen

SGP steunt nieuwe inzamelmethode van grondstoffen

Het is alweer enige tijd geleden dat we als raad kennisnamen van de resultaten van het huidige afval beleidsplan 2015-2020. De teleurstellende resultaten die daaruit naar voren zijn gekomen hebben geleid tot een vervroegd grondstoffenbeleidsplan. Whats in the name. In...

SGP positief over meer ‘blauw’ op straat

In 2014 heeft de raad middels een motie gevraagd om een integraal beleidsplan op te zetten voor de afvalstromen in de gemeenten. Destijds was de financiële onderbouwing, en dan met name de vergoeding richting de verenigingen, een punt van discussie. Inmiddels ziet het...