Begroting 2016 vastgesteld door gemeenteraad

Begroting 2016 vastgesteld door gemeenteraad

Donderdagavond 12 november is de programmabegroting voor 2016 door de gemeenteraad vastgesteld. In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn geen aanvullende bezuinigingen nodig. De gemeente Goeree-Overflakkee voldoet aan de eis van de provincie om de begroting vanaf...
SGP pleit bij begroting 2016 voor maatwerk

SGP pleit bij begroting 2016 voor maatwerk

SGP fractievoorzitter Kees van Dam pleit in zijn bijdrage op de begroting 2016 op diverse onderwerpen voor maatwerk voor de kernen op Goeree-Overflakkee. Daarnaast vroeg hij aandacht voor de opbouw van een verantwoorde reserve, klantgericht werken en aandacht voor...
Begroting 2016 vastgesteld door gemeenteraad

Begroting 2016 aangeboden aan gemeenteraad en beschikbaar via app

Het college heeft de begroting 2016-2019 aangeboden aan de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee. Donderdag 29 oktober wordt de meerjarenbegroting in de beeldvormende fase behandeld om vervolgens tijdens de raadsvergadering van donderdag 12 november vastgesteld te...