Afval goed scheiden loont

Afval goed scheiden loont

De berichtgeving rondom het afvalbeleid is soms verwarrend. Komt er alleen een vast tarief of ook een variabel tarief? Wat is beter: bronscheiding of nascheiding? Hoe zit het? Het is een feit is dat wij als inwoners van Goeree-Overflakkee nog veel te veel restafval...
SGP steunt nieuwe inzamelmethode van grondstoffen

SGP steunt nieuwe inzamelmethode van grondstoffen

Het is alweer enige tijd geleden dat we als raad kennisnamen van de resultaten van het huidige afval beleidsplan 2015-2020. De teleurstellende resultaten die daaruit naar voren zijn gekomen hebben geleid tot een vervroegd grondstoffenbeleidsplan. Whats in the name. In...