Beeldkwaliteitsplan Parel van de Delta Middelharnis ter inzage

Beeldkwaliteitsplan Parel van de Delta Middelharnis ter inzage

Na de sloop van het voormalige hotelcomplex “Parel van de Delta” aan het Vingerling te Middelharnis is het betreffende terrein vrij gekomen voor een herontwikkeling. eerder werd gemeld dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage lag. Via een...
Ontwerpbestemmingsplan ‘Parel van de Delta’ ter inzage

Ontwerpbestemmingsplan ‘Parel van de Delta’ ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Parel van de Delta’ ligt met ingang van 23 juli gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis in Middelharnis. Het plan heeft betrekking op het stuk grond aan de noordzijde van de haven van Middelharnis, dat ingesloten is door het...
Parel van de Delta in Middelharnis wordt gesloopt

Parel van de Delta in Middelharnis wordt gesloopt

De sloopwerkzaamheden aan de Parel van de Delta in de havenkom van Middelharnis gaan halverwege de week van 8 december van start. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee heeft op dinsdagochtend 9 december ingestemd met de...