Betrokken inwoners denken mee over Eilandvisie

Betrokken inwoners denken mee over Eilandvisie

De serie bijeenkomsten over de Eilandvisie Goeree-Overflakkee is in bestuurscentrum Het Rondeel met een bevlogen inwonersbijeenkomst afgesloten. De aanwezige inwoners toonden tijdens de avond hun betrokkenheid bij het eiland. Ook lieten zij blijken zich graag in te...
Eén in plaats van twee inwonersbijeenkomsten Eilandvisie op woensdag 26 november

Spreek mee over de eilandvisie van GO…

Elke organisatie heeft behoefte aan een visie, ook de gemeente Goeree-Overflakkee. Het is immers belangrijk dat iedereen dezelfde kijk op de toekomst heeft om de maatschappelijke opgaven voor ons eiland samen op te pakken. Daarom gaf de gemeenteraad het college van...