Gebiedsontwikkeling Noordrand Goeree-Overflakkee in volgende fase

Gebiedsontwikkeling Noordrand Goeree-Overflakkee in volgende fase

De gemeenteraad stemde donderdag 7 april in met de vaststellingsovereenkomst voormalige BBL-gronden (Bureau Beheer Landbouwgronden) Noordrand Goeree-Overflakkee. In deze overeenkomst staan de voorwaarden en bepalingen waaronder de voormalige BBL-gronden van de...
Gebiedsontwikkeling Noordrand Goeree-Overflakkee

Gebiedsontwikkeling Noordrand Goeree-Overflakkee

De SGP-fractie pleitte in de laatste raadsvergadering van 2015 om meer oog te hebben voor de agrariërs in dit gebied. Toch werd tijdens de raadsvergadering al snel duidelijk dat de door de provincie opgelegde opgave voor dit gebied complex is. Alle zaken verdienen op...