De SGP gaat de boer op

De SGP gaat de boer op

Zaterdag 16 juli jl. bezochten fractieleden van SGP Goeree-Overflakkee een aantal agrariërs op ons eiland met als doel in gesprek te gaan en te horen wat er leeft in de agrarische sector naar aanleiding van de stikstofproblematiek. Als eerste werden we gastvrij...
Agrarische sector hoort bij Goeree-Overflakkee!

Agrarische sector hoort bij Goeree-Overflakkee!

In de raadsvergadering van 7 juli jl. dienden alle aanwezige partijen een motie in om de provincie te bewegen zo snel als mogelijk toekomstperspectief te bieden voor de agrariërs op Goeree-Overflakkee. Namens de SGP voerde fractievoorzitter Herweijer het woord:...
SGP deelt zorg van agrariërs van Goeree-Overflakkee

SGP deelt zorg van agrariërs van Goeree-Overflakkee

Het stikstofbeleid van het kabinet houdt Nederland in de afgelopen week bezig. Net als in veel andere plaatsen deed dit onderwerp ook op Goeree-Overflakkee veel stof opwaaien. Met een ludieke actie tijdens de dialoogavond van 30 juni deelden de agrariërs van...