SGP neemt voortouw in verdere aanscherping beleid verblijfsrecreatie

SGP neemt voortouw in verdere aanscherping beleid verblijfsrecreatie

In december en donderdag 9 maart jl. beraadslaagde de gemeenteraad over het ontwikkelkader verblijfsrecreatie. Het ontwikkelkader wordt gebruikt om nieuwe initiatieven op het gebied van verblijfsrecreatie te beoordelen. Op initiatief van de SGP is het collegevoorstel...
SGP neemt voortouw in verdere aanscherping beleid verblijfsrecreatie

Levendig debat over aanpassingen Ontwikkelkader verblijfsrecreatie

Tijdens de raadsvergadering op donderdag 15 december diende de SGP-fractie, samen met het CDA en de ChristenUnie een amendement in bij het agendapunt Evaluatie 2022 Ontwikkelkader verblijfsrecreatie. Een onderwerp wat de gemoederen in de raadzaal flink bezighield....
Vragen over invulling Ceres in Ouddorp

Vragen over invulling Ceres in Ouddorp

Onlangs stelde de SGP schriftelijke vragen over de voorgenomen ontwikkelingen van en bij de Ceres in Ouddorp. Aanleiding hiervoor is berichten van verontruste omwonenden die onlangs geïnformeerd zijn over de plannen met de Ceres. Naast de bierbrouwerij zou er een...
SGP wil geen verdere uitbreiding van recreatie op Kop van Goeree

SGP wil geen verdere uitbreiding van recreatie op Kop van Goeree

De SGP wil geen verdere uitbreiding van de recreatie op de Kop van Goeree. Dat is de kern van de besluiten die zijn genomen in de raadsvergadering van donderdag 28 maart. Ontwikkelkader Het Ontwikkelkader verblijfsrecreatie is duidelijk: geen nieuwe recreatieparken,...