Meer zand voor het strand Brouwersdam

Meer zand voor het strand Brouwersdam

Rijkswaterstaat start 7 september met de voorbereidende werkzaamheden op het strand van de Brouwersdam voor het ophogen van het strand. Zandzuigers brengen tussen begin oktober en half december in totaal zo’n 500.000m3 zand aan. Door zee en wind raakt de kust in het...
Meer zand voor het strand Brouwersdam

Zandsuppletie Brouwersdam

De gemeenten Schouwen-Duiveland (€ 75.000) en Goeree-Overflakkee (€ 75.000), de provincies Zeeland (€ 15.000) en Zuid-Holland (€ 75.000) en de ondernemers (€ 10.000) op en rond de Brouwersdam doen een aanbod van € 250.000 aan Rijkswaterstaat voor zandsuppletie bij de...