SGP fractie is voor starten inspraakprocedure plan MER Windenergie

SGP fractie is voor starten inspraakprocedure plan MER Windenergie

De gemeenteraad stemde op 12 december j.l. in met het vrijgeven van het ontwerp partiële herziening regionale structuurvisie Goeree-Overflakkee, inclusief het daarbij behorende plan MER windenergie Goeree-Overflakkee voor het starten van de inspraakprocedure. De heer...