Column de Banier: Permanente Campagne

Column de Banier: Permanente Campagne

In het februarinummer van het ledenmagazine van de SGP wordt ingegaan op het thema: SGP & Gemeente. Voor der rubriek Kantekening schreef ik de volgende column: Veel SGP fracties en kiesverenigingen  bereiden zich dit jaar voor op de komende...