SGP steunt motie voor veiligere jaarwisseling

SGP steunt motie voor veiligere jaarwisseling

In de raadsvergadering van 9 maart jl. steunde de SGP een motie om te komen tot een veiligere jaarwisseling. De motie was voorbereid door de ChristenUnie. De motie pleitte voor een landelijk verbod op consumentenvuurwerk. In zijn motivatie om de motie, te steunen...

Meer schade door vuurwerk op Goeree-Overflakkee

Tijdens de jaarwisseling is op Goeree-Overflakkee voor ruim € 57.000,- schade aan gemeentelijke eigendommen aangericht met vuurwerk. Meer dan een verdubbeling ten opzichte van het jaar ervoor. Dit komt met name door het steeds zwaarder wordende (illegale) vuurwerk....