Algemene beschouwingen kadernota 2023 | Niet alleen

Algemene beschouwingen kadernota 2023 | Niet alleen

In de raadsvergadering van donderdag 7 juli werden door de politieke partijen de ‘algemene beschouwingen’ gegeven op het voorgenomen beleid. Met de kadernota worden de kaders gesteld voor de begroting van volgend jaar. Hoewel de gemeente, door extra gelden...