SGP-fractie kritisch over proces brandweerkazerne

SGP-fractie kritisch over proces brandweerkazerne

In de raad van 11 april jl. kwamen de antwoorden van het college aan de orde, die gekomen waren op de vragen die een aantal fracties (SGP, VVD en ChristenUnie) eerder hadden gesteld. Zij vonden het gepast om pas op de plaats te maken en eerst een onderzoek te doen...