[Video] SGP: bezwaren tegen EU-plan bodemvisserij

[Video] SGP: bezwaren tegen EU-plan bodemvisserij

De SGP heeft veel bezwaren tegen de geplande Europese sluiting van zee-natuurgebieden voor garnalenvissers en andere bodemberoerende visserij.  De Europese Commissie heeft voor dat plan helemaal geen juridische basis, stelt Europarlementsclid Bert-Jan Ruissen. Op DV...

Ontwerp-beheerplan Goeree & Kwade Hoek ter inzage

Zuid-Holland over de helft met beheerplannen – Het ontwerp-beheerplan voor het Natura 2000-gebied Goeree & Kwade Hoek ligt ter inzage van 2 december tot en met 10 januari 2014. Het is het zesde Natura 2000-beheerplan dat de provincie Zuid-Holland heeft...