Brede meerderheid vormt coalitie Waterschap Hollandse Delta

Brede meerderheid vormt coalitie Waterschap Hollandse Delta

Waterschap Hollandse Delta heeft een nieuwe coalitie die bestaat uit de fracties CDA, ChristenUnie, Hollandse Delta Natuurlijk, PvdA, SGP, VVD, Water Natuurlijk, Ongebouwd en Bedrijfsgebouwd. Met 21 van de 30 zetels, verdeeld over negen partijen, vormt de coalitie een...