Nieuw gemeentelijk rioleringsplan Goeree-Overflakkee

 Vanuit de Wet Milieubeheer en de Waterwet hebben gemeenten de wettelijke zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater. Hoe een gemeente deze zorgplichten invult en bekostigt, staat opgenomen in het gemeentelijk rioleringsplan. De gemeenteraad heeft het...