Schoolbieb blijft identiteit gebonden

Schoolbieb blijft identiteit gebonden

In de raadsvergadering van 11 april jl. besloot de raad om op termijn scholen uit te rusten met een schoolbieb. Gestart wordt met een pilot op 3 scholen. E.e.a. komt voort uit de in 2018 aangenomen motie tegen laag geletterdheid. Duidelijk is dat scholen invloed...