Speerpunten SGP Goeree-Overflakkee

Speerpunten SGP Goeree-Overflakkee

De Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) baseert haar politieke visie op de Bijbel, het geïnspireerde Woord van God. De Bijbel en de daarop gebaseerde gereformeerde belijdenisschriften vormen het fundament, ook van de gemeentelijke politiek. De Bijbel heeft het...