Bijdrage SGP bij behandeling begroting in teken van dankbaarheid

Bijdrage SGP bij behandeling begroting in teken van dankbaarheid

Op donderdag 9 november stelde de gemeenteraad de begroting voor 2018 vast. De SGP stelt vast dat we met dankbaarheid terug mogen zien op de afgelopen periode. Ook wees hij op een aantal zaken die dit jaar bijzonder maakten. Naast de kabinetsformatie ook de herdenking...