Tag: Beleidsnotitie zondagsrust

Winkeltijdenverordening vastgesteld

Winkeltijdenverordening vastgesteld

In de raadsvergadering van donderdag 22 november is de winkeltijdenverordening vastgesteld. In feite was het de juridische vertolking van de Nota zondagsrust, die enkele jaren geleden werd opgesteld en vastgesteld. De SGP-fractie stemde eerder in met de Nota zondagsrust en stemde, weliswaar met kanttekening, ook in met de Winkeltijdenverordening die regelt dat op zondag in

Lees meer
Beleidsnotitie zondagsrust behandeld in raad

Beleidsnotitie zondagsrust behandeld in raad

In de raadsvergadering van donderdag 14 januari jl. werd de notitie zondagsrust uitvoerig besproken door de gemeenteraad. In de nota is eigenlijk de huidige situatie beschreven en is in lijn met het coalitieakkoord wat de partijen VVD, CDA, ChristenUnie en SGP eind 2012 sloten. SGP-fractievoorzitter van Dam wees erop dat de zondagsrust niet alleen voor

Lees meer

Pin It on Pinterest