Winkeltijdenverordening vastgesteld

Winkeltijdenverordening vastgesteld

In de raadsvergadering van donderdag 22 november is de winkeltijdenverordening vastgesteld. In feite was het de juridische vertolking van de Nota zondagsrust, die enkele jaren geleden werd opgesteld en vastgesteld. De SGP-fractie stemde eerder in met de Nota...
Beleidsnotitie zondagsrust behandeld in raad

Beleidsnotitie zondagsrust behandeld in raad

In de raadsvergadering van donderdag 14 januari jl. werd de notitie zondagsrust uitvoerig besproken door de gemeenteraad. In de nota is eigenlijk de huidige situatie beschreven en is in lijn met het coalitieakkoord wat de partijen VVD, CDA, ChristenUnie en SGP eind...