Reactie SGP op rapport Berenschot

Reactie SGP op rapport Berenschot

In de raadsvergadering van 21 mei jl. werd het rapport Berenschot over vermeende misstanden behandeld. SGP-er Herweijer sprak namens de fractie onderstaande woorden: ‘Voorzitter, Als gezegd wordt dat er rook te zien is, is het heel verstandig om te onderzoeken...