Extra raadsvergadering voor Spuiplein op woensdag 19 juni 2024

Extra raadsvergadering voor Spuiplein op woensdag 19 juni 2024

Op woensdag  19 juni vergadert de gemeenteraad in een extra openbare raadsvergadering. Op de agenda staat het vaststellen van het bestemmingsplein Spuiplein in Middelharnis. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman schrijft deze extra vergadering uit om voortgang te...
Raad stelt bestemmingsplannen voor in totaal 679 woningen vast!

Raad stelt bestemmingsplannen voor in totaal 679 woningen vast!

Op 6 juni jl. stonden er weer diverse onderwerpen op de agenda van de gemeenteraad. Aan het begin van de raadsvergaderingen werden twee leden van de Rekenkamer beëdigd. De Rekenkamer ondersteunt de gemeenteraad in haar controlerende taak door bepaalde onderwerpen te...
Extra raadsvergadering voor Spuiplein op woensdag 19 juni 2024

Raadsvergadering DV donderdag 25 april

Op donderdag 25 april vergadert de gemeenteraad. Vanaf 19.30 uur is de vergadering te bekijken. De raad zal spreken over: de startnotitie repowering van windturbines in de Van Pallandtpolder, de nota van uitgangspunten voor het Omgevingsplan, bestemmingsplan...
Raadsvergadering 21 maart 2024

Raadsvergadering 21 maart 2024

Op donderdag 21 maart vergadert de gemeenteraad. De vergadering is vanaf 19.30 uur te volgen via het dashboard Raadsinformatie/vergaderingen(externe link). Belangstellenden zijn van harte welkom om de vergadering bij te wonen in Bestuurscentrum Het Rondeel, Dwarsweg...