Tag: Haringvlietsluizen

Geen zout bij aardappelen

Landbouw vaart wel bij een gezonde bodem en voldoende zoet water. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar mede door het beleid van ‘Den Haag’ komen deze vanzelfsprekendheden in gevaar. In een landbouwbijeenkomst van het waterschap Scheldestromen in het Zeeuwse Heinkenszand roept SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf de regering op om veel beter te kijken naar de consequenties van de

Lees meer

Inloopbijeenkomsten over uitvoering maatregelen Kierbesluit

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft aan waterschap Hollandse Delta, Evides Waterbedrijf en Rijkswaterstaat opdracht gegeven om de plannen en kosten voor de compenserende maatregelen van het Kierbesluit verder uit te werken. In september vinden twee inloopbijeenkomsten plaats waar de actuele stand van zaken rondom het Kierbesluit wordt gegeven en de benodigde maatregelen worden

Lees meer

Haringvlietsluizen gaan in 2018 op een kier

De Haringvlietsluizen gaan in 2018 een klein beetje open. Trekvissen als zalm, zeeforel en glasaal kunnen dan de Rijn en de Maas weer bereiken, zoals dat voor 1970 het geval was. Dat schrijft minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu aan de Tweede Kamer. Met het besluit, dat het Kierbesluit wordt genoemd, voldoet Nederland

Lees meer

Pin It on Pinterest