Tag: pulskor

SGP wil dat kabinet pulsverbod aanvecht bij Europees Hof

SGP wil dat kabinet pulsverbod aanvecht bij Europees Hof

De SGP roept het kabinet op niet te talmen met een procedure bij het Europees Hof om het pulsverbod aan te vechten. Volgens de partij heeft zo’n zaak zeker kans van slagen. Kandidaat europarlementariër Bert-Jan Ruissen zal tijdens een werkbezoek op 9 mei aan Goeree-Overflakkee zich laten bijpraten over de innovatie in de visserijsector. Ook

Lees meer
Reactie college op besluit tot gedeeltelijk verbod op pulsvisserij

Reactie college op besluit tot gedeeltelijk verbod op pulsvisserij

Woensdagavond (13 februari) laat vernamen wij dat EU-onderhandelaars een akkoord hebben bereikt over het gebruik van pulstechnieken in de visserijsector. Het akkoord houdt in dat er met 42 schepen tot half 2021 via deze techniek gevist mag blijven worden maar dat het voor de andere 42 schepen dit jaar stopt als de ontheffingen aflopen. Er

Lees meer
SGP’ers bijgepraat over europese visserijaangelegenheden

SGP’ers bijgepraat over europese visserijaangelegenheden

Op vrijdag 29 juni waren de SGP-raadsleden Corné Grinwis en Pieter Breederveld aanwezig bij een bijeenkomst georganiseerd vanuit de ChristenUnie-SGP Eurofractie. Ook wethouder Daan Markwat was deze middag aanwezig om bijgepraat te worden over de actuele stand m.b.t. visserijaangelegenheden. Update voor lokale en regionale visserij-bestuurders over spannende tijden voor Nederlandse visserij: “Bestuurders uit een reeks

Lees meer
SGP: Uniek visserijcluster moet blijven in Stellendam

SGP: Uniek visserijcluster moet blijven in Stellendam

SGP Goeree-Overflakkee liet zich afgelopen vrijdag 23 februari informeren over de situatie in de visserijsector. Brexit, Slijkgat, aanlandplicht en pulskor, maar ook innovatie kwam deze morgen uitgebreid aan de orde. Het bezoek werd afgesloten bij engineeringsbedrijf Wetec. Naast raadsleden en kandidaten waren aanwezig Statenlid Henk van Dieren en Hans Maljaars, beleidsmedewerker SGP Tweede Kamer-fractie. Tijdens

Lees meer
Werkbezoek Europarlementariërs aan visserijsector Stellendam

Werkbezoek Europarlementariërs aan visserijsector Stellendam

Innovatieve en duurzame kanten visserijsector voor het voetlicht Een delegatie Europarlementsleden van de Visserijcommissie bracht op 1 februari een werkbezoek aan het Visserij-innovatiecentrum Zuidwest Nederland B.V. in Stellendam. De Visserijcommissie bestaat uit partijen uit de lidstaten en enkele onafhankelijke parlementariërs in het Europees Parlement. Het bezoek stond in het teken van kennisuitbreiding en het uitlichten

Lees meer

SGP vertaalt motie pulsvisserij ook in het Frans

Op 18 mei 2017 heeft de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee een motie aangenomen over het grote belang van de pulsvisserij voor de visserijsector. Om ervoor te zorgen dat deze hartenkreet ook in Brussel en Straatsburg gehoor vindt, heeft de SGP-fractie de motie vertaald in het Frans. (Voor wie de Deense taal beheerst, kan zich natuurlijk melden

Lees meer

Eindelijk ruimte voor pulskorvisserij

De SGP-fractie Goeree-Overflakkee is bijzonder ingenomen met de toestemming voor de verdubbeling van het aantal ontheffingen voor de pulskor. Eerder riep het CDA, bij monde van de heer Pijl, alle partijen op om de Kamercommissie nogmaals ervan te doordringen dat deze maatregel noodzakelijk is. SGP-er C.G.M. Grinwis gaf in die bewuste vergadering aan hierover al

Lees meer

SGP eurofractie staat vierkant achter Pulskor

Op 21 maart werd er door de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee een motie aangenomen waarin het college werd opgeroepen om alles in het werk te stellen om meer pulskor-ontheffingen voor de visserij te krijgen. Hierdoor komt er een verdere verduurzaming en is er toekomst voor de visserijsector van Goeree-Overflakkee. Daarom steunde de SGP samen met alle

Lees meer
SGP steunt motie voor toekomst visserij Stellendam

SGP steunt motie voor toekomst visserij Stellendam

Met meer pulskor-ontheffingen en verdere verduurzaming is er een toekomst voor de visserijsector van Goeree-Overflakkee. Daarom steunde de SGP samen met alle andere partijen een motie die op initiatief van het CDA werd ingediend met als doel de visserijsector te ondersteunen. De motie bevatte twee verzoeken aan het college, nl. om meer pulskor ontheffingen te

Lees meer

Pin It on Pinterest