Inloopavond wateraanvoerplan Middelharnis

Inloopavond wateraanvoerplan Middelharnis

Samen met de gemeente Goeree-Overflakkee werkt waterschap Hollandse Delta aan de verbetering van het oppervlaktewater in en rond Middelharnis. Dit jaar begint het waterschap met de uitvoering van verschillende maatregelen om de sloten en singels in en rond...
Commissie Grondgebiedzaken dd 8 april 2008

Commissie Grondgebiedzaken dd 8 april 2008

De commissie Grondgebiedzaken op 8 april jl, met vele interesante onderwerpen: Nieuwe visie op de recreatie inzake de acrualisatie van de bestemmingsplannen Verblijfsrecreatie, het Groenkwaliteitsplan, mogelijke toekomstige begraafplaatsen, Het Waterplan...