Op kernbezoek in Achthuizen en Langstraat

Op kernbezoek in Achthuizen en Langstraat

Op donderdagmiddag en avond was de SGP-fractie, samen met raadsleden van andere partijen, collegeleden en mensen van de ambtelijke organisatie in Achthuizen en Langstraat voor een kernbezoek. De gemeente bezoekt deze raadsperiode alle kernen een keer en gaat met...

Informatie- en inspraakavond ontwikkeling woningbouw Achthuizen

De gemeente Goeree-Overflakkee is van plan om aan de H’Oranjeweg in Achthuizen woningbouw te realiseren, bestaande uit ongeveer negen woningen. Kroon en De Koning bv is voornemens om een woningbouwplan te ontwikkelen voor het gebied tussen de H’Oranjeweg en de Zandweg...

Pinautomaat in Achthuizen moet blijven!

De SGP wil alles in het werk stellen om de vitaliteit van de kleine kernen op Goeree-Overflakkee te waarborgen. Basisvoorzieningen zijn daarbij van grote waarde. Bij het behouden van die voorzieningen kunnen de gemeenten niet zonder de inzet van het bedrijfsleven en...