[Video] Algemene beschouwingen bij Kadernota 2024

[Video] Algemene beschouwingen bij Kadernota 2024

In de raadsvergadering van 6 juli jl. werd de Kadernota 2024 in de gemeenteraad besproken. Plv. fractievoorzitter Peter Grinwis sprak namens de fractie over het toekomstperspectief van de gemeente. In de bijdrage benadrukte hij de verschillende zorgen die er zijn voor...
Algemene beschouwingen kadernota 2023 | Niet alleen

Algemene beschouwingen kadernota 2023 | Niet alleen

In de raadsvergadering van donderdag 7 juli werden door de politieke partijen de ‘algemene beschouwingen’ gegeven op het voorgenomen beleid. Met de kadernota worden de kaders gesteld voor de begroting van volgend jaar. Hoewel de gemeente, door extra gelden...
Financieel gezond – geen reden om achterover te leunen

Financieel gezond – geen reden om achterover te leunen

In de algemene beschouwingen, uitgesproken bij de kadernota voor 2022 vroeg de SGP aandacht om de menselijke maat in het oog te houden. Daarnaast pleitte hij ervoor om inwoners betrokken te houden bij alle plannen waar de gemeente mee bezig is. Ook de benaderbaarheid...
(On)zekerheid – algemene beschouwingen SGP Goeree-Overflakkee 2020

(On)zekerheid – algemene beschouwingen SGP Goeree-Overflakkee 2020

In de raadsvergadering van 12 november deelden de politieke fracties hun algemene politieke beschouwingen. De SGP wees op de onzekerheid in de begroting die vragen om nieuwe keuzes. Bij alle maatschappelijke onzekerheid wenste de SGP-fractie iedereen de zekerheid toe...
Algemene beschouwingen op Kadernota 2020

Algemene beschouwingen op Kadernota 2020

Op donderdagavond zes juli gaven de politieke partijen hun algemene beschouwingen over de kadernota die de opmaat is voor de begroting 2020. In de bijdrage van de SGP wijst fractievoorzitter van Dam op het hoge ambitieniveau van de gemeente en de nodige financiële...