SGP dient amendement en motie in bij programmabegroting 2022

SGP dient amendement en motie in bij programmabegroting 2022

Namens de SGP-fractie diende financieel woordvoerder Peter Grinwis bij de behandeling van de begroting 2022, zowel een amendement in als een motie. Beiden bedoeld om richting te geven aan het gemeentelijk beleid en werden met wisselende meerderheden aangenomen. Met de...
SGP: Enecogelden niet gebruiken voor gaten in de begroting

SGP: Enecogelden niet gebruiken voor gaten in de begroting

Op donderdag 26 november kwam de raad (digitaal) bij elkaar. Aanleiding was het herstelplan voor de begroting 2021. In de week ervoor was de begroting vastgesteld, maar wel met de kanttekening dat er tegemoet gekomen moest worden aan de opmerkingen die de provincie...
Duurzame inzet Eneco gelden

Duurzame inzet Eneco gelden

In de raadsvergadering van 16 juli werd een besluit genomen over de ca. 50 miljoen die de gemeente had ontvangen vanuit de verkoop van Eneco. De SGP heeft er altijd op gestaan om de Enecogelden, zoals ze in de volksmond genoemd worden, duurzaam in te zetten. Immers...
SGP: Enecogelden niet gebruiken voor gaten in de begroting

SGP stelt vragen over reëel begroten

De begroting is een belangrijk instrument voor de gemeenteraad. Cijfers dienen helder te zijn voor een goed beeld van de financiële huishouding van de gemeente. In een brief geeft de provincie een aantal mogelijke knelpunten die van belang zijn in meerjarig...
SGP pleit voor realistische begroting Waterschap

SGP pleit voor realistische begroting Waterschap

Sinds de verkiezingen in maart jl. bestaat het college van Waterschap Hollandse Delta uit de Waterschapspartij Hollandse Delta, Gebouwd, Ongebouwd en CDA en SGP. Dit college heeft het initiatief genomen om de problemen in het Waterschapshuis het hoofd te bieden. Een...