Huidige stand van zaken mbt bezuinigingen gemeente

Huidige stand van zaken mbt bezuinigingen gemeente

Net als veel andere gemeenten moet de gemeente Goeree-Overflakkee bezuinigen. Dit komt doordat de gemeente minder geld ontvangt, onder andere van het rijk. Ook de financiële gevolgen zijn merkbaar van aannames en besluiten van de voormalige gemeenten. Tenslotte heeft...
Motie ter stimulering van nieuw beleid aangenomen

Motie ter stimulering van nieuw beleid aangenomen

De raadsvergadering van 27 juni 2013 was de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie. Tijdens deze vergadering, die ruim vier uur duurde, zijn tal van zaken besproken en besloten. Naast moties/amendementen en mondelinge vragen was er ruim aandacht voor de...
Motie ter stimulering van nieuw beleid aangenomen

Kadernota 2014 in eerste termijn behandeld

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 13 juni jl. zijn diverse onderwerpen besproken en zijn diverse besluiten genomen door de gemeenteraad. In de oordeelsvormende fase bracht SGP-er Slootweg een aantal stellingen in over de Kadernota 2014 waarover de SGP graag...
[Video] Persconferentie Financiele positie gemeente

[Video] Persconferentie Financiele positie gemeente

Op dinsdagmiddag 28 mei 2013 organiseerde de gemeente een persconferentie over de financiële positie van de gemeente en het bezuinigingsproces in het gemeentehuis van Goeree-Overflakkee in Middelharnis. Goeree-Overflakkee staat voor de opdracht om de gemeentebegroting...
Huidige stand van zaken mbt bezuinigingen gemeente

Kadernota in teken van fikse bezuinigingen

Vanmiddag presenteerde het college van burgemeester en wethouders tijdens een persconferentie de Kadernota 2014 en gaf een toelichting op de financiële positie en het bezuinigingsproces. De afgelopen maanden is er hard gewerkt om de bezuinigingskansen in kaart te...