Tag: Boeren

Platteland online; de boer in de cloud

Er moet een einde komen aan de beperkingen in het digitale verkeer in kleine kernen en buitengebieden. Dat vindt de fractie van ChristenUnie&SGP in Zuid-Holland. De fractie deed daarom tijdens de vergadering van Provinciale Staten op 25 juni 2014 een voorstel om de aanleg van snel internet op het platteland te stimuleren. Gedeputeerde Staten (GS)

Lees meer

Pin It on Pinterest