Wethouder De Jong houdt spreekuur

Wethouder De Jong houdt spreekuur

Gemeenten worden in 2015 verantwoordelijk voor veel taken op het gebied van (jeugd)zorg,  zorg aan langdurig zieken en ouderen, werk en inkomen en welzijn. Een deel van deze taken hebben gemeenten nu ook al, een deel nemen zij over van de Rijksoverheid. Dit heet ook...
SGPJ bijeenkomst over decentralisatie zorg

SGPJ bijeenkomst over decentralisatie zorg

Op vrijdag 12 december 2014 organiseert SGP-jongeren Flakkee een avond over de veranderingen in de zorg. Verschillende betrokken instanties, zoals de gemeente, uraMare en Buurtzorg, zullen vertegenwoordigd zijn. De avond is in het  kerkgebouw an de Gereformeerde...
WMO – Van recht hebben op… Naar maatwerk voor!!

WMO – Van recht hebben op… Naar maatwerk voor!!

De maatschappij verandert waardoor burgers op een andere manier zorg en ondersteuning willen ontvangen: beter afgestemd op hun persoonlijke situatie en zo min mogelijk inbreuk doen op de (keuze)vrijheid. Daar komt bij dat de kosten van de zorg op termijn niet meer...