Tag: Fort Prins Frederik

Gedeputeerde de Zoete bezocht Fort Ooltgensplaat

Gedeputeerde de Zoete bezocht Fort Ooltgensplaat

Gedeputeerde Willy de Zoete heeft vrijdag 12 juni 2020 een bezoek gebracht aan de forten Prins Frederik (Goeree-Overflakkee) en Buitensluis (Hoeksche Waard). De gedeputeerde werd daarbij, in klein gezelschap, begeleid door wethouders Daan Markwat (GO) en Harry van Waveren (HW), de beide projectleiders van de twee forten en de voorzitter van de Stichting Fort Buitensluis.

Lees meer
Een mooi moment voor blij verraste Klaas Baas

Een mooi moment voor blij verraste Klaas Baas

Begin dit jaar vond met het (her)planten van een kastanjeboom de officiële start plaats van de restauratie van het Fort Prins Frederik in Ooltgensplaat. Dat deze symbolische starthandeling op dinsdag 17 september een verrassend vervolg zou krijgen was toen nog niet bekend. Wethouder Markwat (SGP) metselde, samen met Klaas Baas, een gedenksteen bij de start

Lees meer
Officiële start restauratie Fort Prins Frederik in Ooltgensplaat

Officiële start restauratie Fort Prins Frederik in Ooltgensplaat

Op donderdag 7 februari 2019 vond met het (her)planten van een kastanjeboom de officiële start plaats van de restauratie van het Fort Prins Frederik in Ooltgensplaat. De symbolische starthandeling werd verricht door Rik Janssen, gedeputeerde voor de provincie Zuid-Holland en Daan Markwat, wethouder van de gemeente Goeree-Overflakkee en tevens voorzitter van de erfgoedlijn Goeree-Overflakkee. Naar

Lees meer
Gemeente Goeree-Overflakkee nieuwe eigenaar Fort Prins Frederik

Gemeente Goeree-Overflakkee nieuwe eigenaar Fort Prins Frederik

Sinds 1 februari 2018 is de gemeente Goeree-Overflakkee de nieuwe eigenaar van het Fort Prins Frederik. De gemeente wil van Fort Prins Frederik een exploitabel fort maken, waar niet alleen recreanten ter plaatse, maar ook toeristen profijt van hebben. Het vrijmaken van de vestingwal, de restauratie van de geschutstoren en de reconstructie van de fiets-

Lees meer

Gemeente koopt Fort Prins Frederik

Op donderdagavond 14 december 2017 stelde de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee budget beschikbaar voor de aankoop van Fort Prins Frederik in Ooltgensplaat. De gemeente is van mening dat zij door deze aankoop de exploitatiemogelijkheden van het fort kan verbeteren, waarbij het cultuurhistorische karakter en de monumentale waarden van het fort centraal staan. Dit met als uiteindelijk

Lees meer
Gemeente en nieuwe eigenaar Fort Prins Frederik slaan handen ineen

Gemeente en nieuwe eigenaar Fort Prins Frederik slaan handen ineen

Het Fort Prins Frederik in Ooltgensplaat is op woensdagmiddag 17 februari tijdens een executieveiling geveild. De heer Donker uit Rotterdam is de nieuwe eigenaar. De officiële overdracht is in de tweede helft van maart. Daarna gaan de nieuwe eigenaar en de gemeente Goeree-Overflakkee, in overleg met alle betrokken partijen, samen aan de slag om de

Lees meer
Veel vragen in eerste raadsvergadering 2014

Veel vragen in eerste raadsvergadering 2014

Tijdens de eerste raadsvergadering van het nieuwe jaar stonden geen onderwerpen geagendeerd voor de beeldvormende fase. Wel is er uitvoering gebruik gemaakt van de mogelijkheid om mondelinge vragen te stellen en om in te spreken. De heer van Estrik hield een pleidooi voor het behouden van de lindebomen en diverse raadsleden stelden mondelinge vragen. Daarnaast

Lees meer

Pin It on Pinterest