Aanleg sifon havenkanaal Middelharnis gestart

Aanleg sifon havenkanaal Middelharnis gestart

Woensdag 30 augustus bracht de SGP-fractie van waterschap Hollandse Delta samen met de overige leden van het algemeen bestuur een bezoek aan het project Compenserende Maatregelen Kierbesluit op Goeree-Overflakkee. Na jaren van voorbereiding en uitvoering konden de...

Voortgang werkzaamheden Compenserende Maatregelen Kierbesluit

Vanaf begin maart 2015 zijn de werkzaamheden van start gegaan voor de uitvoering van de Compenserende Maatregelen in de regio Voorne-West. Tegelijkertijd worden achter bureaus en in het veld vele voorbereidingen getroffen. Met dit bericht informeren wij u over de...

[Video] Compenserende maatregelen Kierbesluit

Deze film over 2014 begint met een uitleg over de gevolgen van het Kierbesluit en de maatregelen die waterschap Hollandse Delta, Evides Waterbedrijf en Rijkswaterstaat nemen om de gevolgen te compenseren.

Geen zout bij aardappelen

Landbouw vaart wel bij een gezonde bodem en voldoende zoet water. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar mede door het beleid van ‘Den Haag’ komen deze vanzelfsprekendheden in gevaar. In een landbouwbijeenkomst van het waterschap Scheldestromen in het Zeeuwse Heinkenszand...
Start Compenserende Maatregelen Kierbesluit

Start Compenserende Maatregelen Kierbesluit

Op donderdag 20 november heeft minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) de officiële starthandeling verricht voor de Compenserende Maatregelen van het Kierbesluit. De komende vier jaar voeren waterschap Hollandse Delta, Evides Waterbedrijf en...