Grote opkomst informatiebijeenkomst concessie lokale omroep

Op woensdag 27 maart organiseerde de gemeente Goeree-Overflakkee een openbare informatiebijeenkomst in voorbereiding op het advies dat het college van burgemeester en wethouders zal voorleggen aan de gemeenteraad over de concessie voor de lokale omroep. Naast...
Informatieve bijeenkomst concessie lokale omroep

Informatieve bijeenkomst concessie lokale omroep

Het Commissariaat voor de Media verleent per gemeente aan één partij de concessie om te fungeren als lokale omroep van die gemeente. Partijen die in aanmerking willen komen voor die concessie dienen daartoe een aanvraag in bij het Commissariaat, die op haar beurt de...