Voorstel voor blauwe containers van agenda

In de raadsvergadering van 23 januari jl. kwam het voorstel voor het invoeren van de blauwe container voor het oud-papier weer aan de orde. De meerderheid van de raad vond het voorliggende voorstel onvoldoende om tot besluitvorming over te gaan en wist met een motie...
Veel vragen in eerste raadsvergadering 2014

Veel vragen in eerste raadsvergadering 2014

Tijdens de eerste raadsvergadering van het nieuwe jaar stonden geen onderwerpen geagendeerd voor de beeldvormende fase. Wel is er uitvoering gebruik gemaakt van de mogelijkheid om mondelinge vragen te stellen en om in te spreken. De heer van Estrik hield een pleidooi...