Nieuwe stap voor inzamelen grondstoffen/restafval

Nieuwe stap voor inzamelen grondstoffen/restafval

In de raadsvergadering van 12 oktober jl is de herziening van het grondstoffenbeleidsplan door de gemeenteraad vastgesteld. Woordvoerder Corné Grinwis gaf de complimenten aan de inwoners: ‘De eerste fase goed scheiden loont (GSL) heeft veel opgeleverd’. Zo werd in...
Gemeenteraad spreekt over vervolgstap inzameling afval

Gemeenteraad spreekt over vervolgstap inzameling afval

Op 20 april jl. werd de gemeenteraad tijdens de presentatieavond bijgepraat over het afvalbeleid. In 2019 is het grondstoffenbeleidsplan vastgesteld waarna in 2021 gestart is met het apart inzamelen van PMD afval. Vanaf 2022 gingen inwoners betalen per lediging van de...
Plastic, metaal en drinkpakken voortaan in één inzamelcontainer

Plastic, metaal en drinkpakken voortaan in één inzamelcontainer

Al jaren zamelt de gemeente Goeree-Overflakkee plastic verpakkingen apart in via speciale boven- en ondergrondse containers. Sinds 1 juli 2015 kunnen ook metalen verpakkingen en drinkpakken in deze inzamelcontainers worden ingeleverd. Door deze zogenoemde PMD in te...