Terugblik gemeenteraadsvergadering 9 november 2023

Terugblik gemeenteraadsvergadering 9 november 2023

Op 9 november kwam de gemeenteraad bijeen om o.a. de Programmabegroting 2024 vast te stellen. De SGP stelde middels een motie voor om scenario’s te ontwikkelen voor een gezond financieel meerjarenbeleid. Daarnaast werd er gesproken over de subsidie voor...
Unanieme steun voor SGP-motie uitwerking financiële scenario’s

Unanieme steun voor SGP-motie uitwerking financiële scenario’s

In de raadsvergadering van 9 november jl. werd de Programmabegroting voor 2024 vastgesteld. SGP-woordvoerder Peter Grinwis zette de begroting in het perspectief van de toekomst. Vanaf 2026 worden tekorten voorzien die oplopen tot 9 miljoen per jaar. Tijdig actie...
SGP: Koers houden in zwaar weer

SGP: Koers houden in zwaar weer

Op donderdag 14 november werd in Bestuurscentrum Het Rondeel de eerste Begrotingsraad in de nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee gehouden. De gehele vergadering stond in het teken van de Programmabegroting 2014. De raadsfracties hielden beschouwingen op de begroting en...