SGP: room gelden voor sociaal domein niet af!

SGP: room gelden voor sociaal domein niet af!

In de laatste raadsvergadering van dit jaar deelde SGP-woordvoerder Rien van der Boom complimenten uit voor de heldere nota voor het Sociaal Domein ‘Samenleven op Goeree-Overflakkee’ die in begrijpelijke taal was opgesteld. Een nota vol ambities waarbij de...
SGP: room gelden voor sociaal domein niet af!

Sociaal Domein: Focus op leefwereld i.p.v. systeemwereld

De SGP-fractie kan zich in grote lijnen vinden in de startnotitie voor nieuw beleid voor het sociaal domein. Deze kwam aan de orde in de raadsvergadering van donderdag 23 september jl. Wel gaf Woordvoerder Rien van der Boom aan dat er veel ambitie in staat en dat wat...

College stelt uitgangspunten beleid sociale domein vast

Op 3 december stelde het college van burgemeester en wethouders de oplegnotitie voor het sociale domein vast. Deze notitie is een nadere uitwerking van de visie op de inrichting van het sociale domein op Goeree-Overflakkee. De gemeente wordt per 1 januari 2015...
Geslaagde bijeenkomst over inrichting Sociaal Domein

Geslaagde bijeenkomst over inrichting Sociaal Domein

Op dinsdag 8 oktober vond in het Rondeel in Middelharnis een bijeenkomst plaats over de nieuwe inrichting van het Sociaal Domein op Goeree-Overflakkee. De gemeente staat voor een ingewikkelde opgave en kiest er daarom voor om nauw samen te werken met verschillende...