SVHW verbetert digitale dienstverlening

SVHW verbetert digitale dienstverlening

Nederland digitaliseert in hoog tempo. SVHW sluit hierop aan. Met de lancering van de nieuwe website en het aansluiten op MijnOverheid zet SVHW een eerste stap naar een verbeterde digitale dienstverlening. Deze ontwikkeling is merkbaar bij de aanslagoplegging in...
SVHW stuurt binnenkort lokale belastingaanslag

SVHW stuurt binnenkort lokale belastingaanslag

In de periode van 17 tot en met 28 februari ontvang u de lokale belastingaanslag van SVHW. Om de dienstverlening te verbeteren is het aanslagbiljet aangepast en zijn de telefonische openingstijden verruimd. Aangepast aanslagbiljet De onderdelen waar de meeste vragen...
Verzoek van SVHW over de kwaliteit van uw woning

Verzoek van SVHW over de kwaliteit van uw woning

Onlangs is of wordt door het SVHW aan de inwoners van Goeree-Overflakkee een brief verzonden met het verzoek informatie te geven over de kwaliteit van hun woning. Niet iedere inwoner heeft deze brief gekregen. Over het hoe en waarom van deze brief gaan wij nader in....
Gemeenteraad spreekt o.a. over Kadernota 2014

Gemeenteraad spreekt o.a. over Kadernota 2014

Op donderdag 30 mei jl. kwam de raad bijeen voor een openbare raadsvergadering. Op de agenda stonden zowel beeldvormende, oordeelsvormende als besluitvormende onderwerpen. In de beeldvormende fase heeft de raad zich uitgebreid laten informeren over de Kadernota 2014,...
Belastingtaken gemeente Goeree-Overflakkee opgedragen aan SVHW

Belastingtaken gemeente Goeree-Overflakkee opgedragen aan SVHW

Op donderdag 1 november 2012 heeft de Stuurgroep Herindeling op Goeree-Overflakkee besloten om de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) en de inning en heffing van de gemeentelijke belastingen per 1 januari 2013 op te dragen aan het...