SGP WSHD vraagt meer daadkracht rondom watersysteem

SGP WSHD vraagt meer daadkracht rondom watersysteem

De SGP in Waterschap Hollandse Delta diende tijdens de begrotingsbehandeling op 10 november jl. een motie in voor een robuust toekomstig bestendig watersysteem. Een groot deel van de Verenigde Vergadering van het Waterschap schaarde zich achter deze motie. De SGP...
Aanslagen waterschapsbelasting Hollandse Delta op de mat

Aanslagen waterschapsbelasting Hollandse Delta op de mat

Deze week ontvangen inwoners en bedrijven op de Zuid-Hollandse eilanden de aanslagen voor de waterschapsbelastingen van waterschap Hollandse Delta. Met het belastinggeld betaalt het waterschap het werk voor stevige dijken, voor het zuiveren van afvalwater, voor...
SGP WSHD steunt begroting 2021

SGP WSHD steunt begroting 2021

SGP-fractievoorzitter Wim de Jong begon zijn algemene beschouwingen op de begroting van 2021 van het Waterschap Hollandse Delta met de volgende woorden: ‘Het jaar 2020 wordt beheerst door de uitbraak van de pandemie Covid-19. We dachten te leven in een maakbare...