Tag: Waterschap

SGP doet met enthousiast team mee in Waterschap Hollandse Delta

SGP doet met enthousiast team mee in Waterschap Hollandse Delta

Op D.V. woensdag 20 maart mag Nederland weer naar de stembus. Niet alleen voor de Provinciale Staten maar ook voor de Waterschappen. De SGP zal in het gebied van Waterschap Hollandse Delta weer meedoen met een ervaren en enthousiast team. De SGP zet zich al jaren in voor een gezond en solide financieel beleid. Dat

Lees meer
Waterschap Hollandse Delta schaalt op vanwege droogte

Waterschap Hollandse Delta schaalt op vanwege droogte

Waterschap Hollandse Delta heeft vandaag besloten uit voorzorg op te schalen naar Waterschap Operationeel Team (WOT). Met de inzet van een aantal mobiele pompen kunnen we de waterstanden op dit moment nog steeds op peil houden. We zien echter ook de prognoses voor het weer (zeer hoge temperaturen) en de rivierafvoer (langzaam steeds verder dalend)

Lees meer
Eerste afvalwaterakkoord nieuwe stijl

Eerste afvalwaterakkoord nieuwe stijl

Gemeente Goeree-Overflakkee en waterschap Hollandse Delta sloten 30 mei een akkoord over het rioolwater van de gemeente. Een eerste akkoord nieuwe stijl: de gemeente hoeft voortaan geen aansluitvergunningen meer aan te vragen bij het waterschap, dit is in het afvalwaterakkoord geregeld. In het akkoord staan, behalve over de hoeveelheid afvalwater, ook afspraken over de kwaliteit

Lees meer
Giet geen vet of olie in het riool

Giet geen vet of olie in het riool

Ook dit jaar staat Nederland rond de jaarwisseling weer massaal in de keuken om oliebollen te bakken. Het vetafval van oliebollenbakkers en andere vetresten kunnen voor verstoppingen zorgen in het riool. Giet daarom geen vet of olie in het riool, maar lever het in bij een vetryclepunt. Daarmee besparen we met z’n allen op de

Lees meer
Word Waterschapbestuurder voor de SGP

Word Waterschapbestuurder voor de SGP

De SGP Waterschap Hollandse Delta zoekt leden die interesse hebben in de politiek en mogelijk in de toekomst bestuurder willen worden bij het Waterschap. Deze mensen kunnen informatie aanvragen bij fractievoorzitter Wim de Jong. Ook in een flyer die deze week via de huis-aan-huisbladen wordt verspreid, nodigt de dijkgraaf u uit voor een inloopavond over

Lees meer
SGP vraagt aandacht voor Langeweg Ooltgensplaat

SGP vraagt aandacht voor Langeweg Ooltgensplaat

Fractielid A.T. van Gurp stelde in de gemeenteraadsvergadering van 9 november jl. vragen over de veiligheid van de Langeweg naar Ooltgensplaat. De Langeweg naar Ooltgensplaat is een lange en donkere weg met name in de winterperiode. In toenemende mate bereiken ons klachten over de veiligheid en kwaliteit van de Langeweg naar Ooltgensplaat. Hoewel Waterschap Hollandse

Lees meer
Aanleg sifon havenkanaal Middelharnis gestart

Aanleg sifon havenkanaal Middelharnis gestart

Woensdag 30 augustus bracht de SGP-fractie van waterschap Hollandse Delta samen met de overige leden van het algemeen bestuur een bezoek aan het project Compenserende Maatregelen Kierbesluit op Goeree-Overflakkee. Na jaren van voorbereiding en uitvoering konden de aanwezige SGP-ers, Wim de Jong, Sjaak van Helden en Peter Grinwis zien hoe de aannemer deze week was

Lees meer
Tijdelijke peilverlaging boezem Zuiderdiep

Tijdelijke peilverlaging boezem Zuiderdiep

Vanaf 31 augustus verlaagt het waterschap tijdelijk het waterpeil van de boezem Zuiderdiep vanaf Goedereede-Havenhoofd naar Dirksland vanwege inspectie aan de stuw bij Goedereede-Havenhoofd.   Dinsdag 1 september gaat Hollandse Delta inspectie en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan de stuw bij Goedereede-Havenhoofd. Hiervoor is het noodzakelijk dat het peil van de haven van Goedereede wordt verhoogd met circa 25

Lees meer
Waterbodemkwaliteitskaart Goeree-Overflakkee goedgekeurd

Waterbodemkwaliteitskaart Goeree-Overflakkee goedgekeurd

Gemeente Goeree-Overflakkee en waterschap Hollandse Delta hebben de waterbodemkwaliteitskaart voor de regio Goeree-Overflakkee goedgekeurd. Dit betekent lagere kosten bij baggerwerkzaamheden, omdat in veel gevallen geen waterbodemonderzoek meer nodig is. Op de waterbodemkwaliteitskaart staat voor de komende zes jaar aangegeven welke kwaliteit de aanwezige bagger op de bodem van een sloot heeft. Iedere sloot wordt eens

Lees meer
Waterschappen goed voorbereid op ernstige droogte

Waterschappen goed voorbereid op ernstige droogte

De waterschappen zijn goed voorbereid op de ernstige droogte die het land momenteel in zijn greep houdt. Dat meldt de website Waterforum.net. Volgens de Unie van Waterschappen hebben de waterschappen van tevoren maatregelen genomen. Daarnaast is de aanvoer van water door de grote rivieren nog voldoende. Er is op dit moment sprake van ernstige droogte,

Lees meer

Pin It on Pinterest