SGP WSHD vraagt meer daadkracht rondom watersysteem

SGP WSHD vraagt meer daadkracht rondom watersysteem

De SGP in Waterschap Hollandse Delta diende tijdens de begrotingsbehandeling op 10 november jl. een motie in voor een robuust toekomstig bestendig watersysteem. Een groot deel van de Verenigde Vergadering van het Waterschap schaarde zich achter deze motie. De SGP...
SGP pleit voor behoud geborgde zetels waterschap

SGP pleit voor behoud geborgde zetels waterschap

Afgelopen weken is er op diverse fronten discussie gevoerd over het wel of niet afschaffen van de geborgde zetels binnen het bestuur van het waterschap. Een onlangs verschenen rapport van de Commissie Boelhouwer erkent dat dat geborgde zetels goed werk doen, maar op...
SGP pleit voor realistische begroting Waterschap

SGP pleit voor realistische begroting Waterschap

Sinds de verkiezingen in maart jl. bestaat het college van Waterschap Hollandse Delta uit de Waterschapspartij Hollandse Delta, Gebouwd, Ongebouwd en CDA en SGP. Dit college heeft het initiatief genomen om de problemen in het Waterschapshuis het hoofd te bieden. Een...
Provinciale SGP-ers in debat op eilandelijke thema’s

Provinciale SGP-ers in debat op eilandelijke thema’s

SGP-kandidaten voor Provinciale Staten en waterschap Hollandse Delta bezochten dinsdag 5 maart Goeree-Overflakkee om kennis te maken met de lokale fractie en inwoners van het eiland. De delegatie was tijdens het werkbezoek duidelijk onder de indruk van het Fort Prins...
Verkiezingsavond SGP – Goeree-Overflakkee op of van de kaart?

Verkiezingsavond SGP – Goeree-Overflakkee op of van de kaart?

Op D.V. dinsdag 5 maart organiseert SGP Goeree-Overflakkee in samenspraak met het campagneteam van SGP Zuid-Holland een politieke avond met als thema: ‘Goeree-Overflakkee op of van de kaart?’ De avond staat in het teken van de verkiezingen voor het Waterschap, de...