Repressief begrotingstoezicht door provincie

Repressief begrotingstoezicht door provincie

De provincie Zuid-Holland heeft de gemeente Goeree-Overflakkee onder de lichtste vorm van toezicht geplaatst. Dit is de uitkomst van een succesvolle begrotingsbehandeling en de manier waarop de gemeente het vastgestelde bezuinigingsplan heeft vormgegeven.  Wethouder...
SGP: Koers houden in zwaar weer

SGP: Koers houden in zwaar weer

Op donderdag 14 november werd in Bestuurscentrum Het Rondeel de eerste Begrotingsraad in de nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee gehouden. De gehele vergadering stond in het teken van de Programmabegroting 2014. De raadsfracties hielden beschouwingen op de begroting en...
Gemeenteraad wil bibliotheekvoorziening behouden

Gemeenteraad wil bibliotheekvoorziening behouden

Gemeenteraad wil bibliotheekwerk op Goeree-Overflakkee behouden. Alle partijen dienden gezamenlijk, in de begrotingsraad van 14 november, een amendement in om dit mogelijk te maken. Wel zal ook de bibliotheek niet ontkomen aan een forse bezuiniging. In het...
Repressief begrotingstoezicht door provincie

Begroting in teken van forse bezuinigingen

Het College presenteerde dinsdag 22 oktober de begroting 2014. De raad zal in een beeldvormende fase de begroting behandelen in haar vergadering van 31 oktober. Vaststelling van de begroting staat gepland in de raadsvergadering van 14 november. Naast de begroting...