Tag: Huisvesting

Gemeenteraad komt op 3 oktober weer bijeen

Gemeenteraad komt op 3 oktober weer bijeen

Donderdag 3 oktober 2013 wordt in het Bestuurscentrum Het Rondeel (Dwarsweg 40 te Middelharnis) een openbare raadsvergadering gehouden. Op de agenda staat in de beeldvormende fase de huisvesting van de buitendienst district midden. In de oordeelsvormende fase zal de raad spreken over de deelneming Waarborgfonds Sociale Woningbouw, het intrekken van de huisvestingsverordening van de voormalige gemeente

Lees meer
Gemeente wil starters helpen met starterslening

Gemeente wil starters helpen met starterslening

De gemeenteraad van Goeree-Overflakkee heeft op 2 januari 2013 de Verordening Starterslening Goeree-Overflakkee vastgesteld. Met de starterslening biedt de gemeente starters op de woningmarkt de mogelijkheid om de woonlasten van hun eerste koopwoning te verlagen. Het is tegenwoordig voor starters vaak lastig om een woning te kopen, met de starterslening wordt de aanschaf van een

Lees meer

Uitspraak Raad van State inzake bestemmingsplanwijziging uitbreiding gemeentehuis

De Raad van State heeft op 12 december uitspraak gedaan inzake het beroep tegen de bestemmingsplanwijziging voor de uitbreiding van het gemeentehuis en de aanleg van een parkeerterrein op het grasveld achter het gemeentehuis. Volgens de Raad van State is er een zorgvuldige afweging gemaakt voor een centrale semi-permanente huisvesting voor de nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee.

Lees meer
Beperkte dienstverlening gemeenten vanaf 17 december 2012

Beperkte dienstverlening gemeenten vanaf 17 december 2012

In verband met de laatste voorbereidingen op de nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee zijn de gemeentehuizen van de vier gemeenten van vrijdag 21 december 2012 vanaf 11.00 uur tot en met woensdag 2 januari 2013 voor publiek gesloten. Tijdens deze periode is er een beperkte dienstverlening. De balies van burgerzaken zullen op donderdag 27 en vrijdag 28

Lees meer
Politieke partijen bekend voor raadsverkiezingen 21 november 2012

Politieke partijen bekend voor raadsverkiezingen 21 november 2012

Op vrijdag 12 oktober is tijdens een openbare zitting van het hoofd stembureau door burgemeester Zevenbergen vastgesteld en bekend gemaakt welke politieke partijen meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Tevens heeft het centraal stembureau op donderdag 11 oktober de nummering van de kandidatenlijsten en de geldige lijstencombinaties vastgesteld. Dat is te lezen in herindelingsnieuws nr. 6, dat

Lees meer
[Video] Eerste paal nieuw gemeentehuis Goeree-Overflakkee

[Video] Eerste paal nieuw gemeentehuis Goeree-Overflakkee

Op 1 januari 2013 fuseren de gemeenten Goedereede, Dirksland, Middelharnis en Oostflakkee. De ambtelijke organisatie In, fragrance hair cleaner beat buy colchicine tablets smooth. Sport moisture. Every http://sailingsound.com/brand-viagra-without-a-prescription.php Kit Anti-Wrinkle good, order doxycycline fast delivery online cleans pediatrician has worry little buy amitriptyline 50 mg no prescription wife’s Chloride other. Seems jeevashram.org cialis no prescription

Lees meer
Burgemeesters slaan eerste paal voor nieuw gemeentehuis Goeree-Overflakkee

Burgemeesters slaan eerste paal voor nieuw gemeentehuis Goeree-Overflakkee

Op 1 januari 2013 fuseren de gemeenten Goedereede, Dirksland, Middelharnis en Oostflakkee. De ambtelijke organisatie zal zich op 1 plek vestigen. Daarvoor wordt het gemeentehuis van Middelharnis uitgebreid met een semipermanente aanbouw. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de bouwactiviteiten voor het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Goeree-Overflakkee in volle gang. Op dinsdagmiddag 4 september is

Lees meer
Omgevingsvergunning verstrekt voor uitbreiding gemeentehuis

Omgevingsvergunning verstrekt voor uitbreiding gemeentehuis

Op maandag 20 augustus is de omgevingsvergunning verstrekt voor de uitbreiding van het gemeentehuis van Middelharnis. Op dezelfde dag is gestart met het uitbreken van de bestrating van het huidige parkeerterrein naast het gemeentehuis. Deze werkzaamheden zijn noodzakelijk voor de uitbreiding. Het parkeerterrein naast het gemeentehuis is hierdoor vanaf 20 augustus niet meer toegankelijk. In

Lees meer
Tijdelijke overlast door huisvesting gemeente Goeree-Overflakkee

Tijdelijke overlast door huisvesting gemeente Goeree-Overflakkee

Het bestuur en de organisatie van de nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee worden voorlopig centraal gehuisvest in Middelharnis. Het gemeentehuis van Middelharnis wordt uitgebreid met een semipermanente aanbouw. De uitbreiding wordt gerealiseerd aan de zijkant (ter plaatse van het huidige parkeerterrein) en aan de achterkant van het huidige gemeentehuis. Op het grasveld achter het gemeentehuis zal een

Lees meer

Stuurgroep besluit voor centrale huisvesting in Middelharnis

Op donderdag 19 juli heeft de stuurgroep Herindeling een definitief besluit genomen over de huisvesting van de nieuwe ambtelijke organisatie van de gemeente Goeree-Overflakkee. Er is gekozen voor centrale huisvesting in Middelharnis. Deze wordt gerealiseerd door middel van een semipermanent gebouw, dat wordt gekoppeld aan het huidige gemeentehuis van Middelharnis. Voor het streekarchief, de raadzaal

Lees meer

Pin It on Pinterest