Tag: kadernota

Financieel gezond – geen reden om achterover te leunen

Financieel gezond – geen reden om achterover te leunen

In de algemene beschouwingen, uitgesproken bij de kadernota voor 2022 vroeg de SGP aandacht om de menselijke maat in het oog te houden. Daarnaast pleitte hij ervoor om inwoners betrokken te houden bij alle plannen waar de gemeente mee bezig is. Ook de benaderbaarheid van de gemeente voor inwoners is wat de SGP betreft van

Lees meer
Algemene beschouwingen op Kadernota 2020

Algemene beschouwingen op Kadernota 2020

Op donderdagavond zes juli gaven de politieke partijen hun algemene beschouwingen over de kadernota die de opmaat is voor de begroting 2020. In de bijdrage van de SGP wijst fractievoorzitter van Dam op het hoge ambitieniveau van de gemeente en de nodige financiële inspanningen die er gedaan moeten worden. Ook gaf hij het college mee

Lees meer
Kadernota revitalisering recreatieparken onrechtmatige bewoning vastgesteld

Kadernota revitalisering recreatieparken onrechtmatige bewoning vastgesteld

In de raadsvergadering van 12 april complimenteerde de SGP-fractie het college met voor de heldere kadernota, die nodig is voor revitalisering van recreatieparken met onrechtmatige bewoning. ‘Voor de SGP is de huidige situatie niet houdbaar en ook onwenselijk’, aldus woordvoerder C.G.M. Grinwis. In het verleden is er door de gemeenteraad meerdere keren gesproken over recreatieterreinen

Lees meer
Algemene beschouwing over Kadernota 2018

Algemene beschouwing over Kadernota 2018

‘Opnieuw een kadernota van formaat’, zo betitelde de SGP-fractie de kadernota 2018. Een kadernota waarin voor de nieuwe raad al ruimte is opgenomen voor nieuw beleid. Weliswaar met een tekort meerjarig, maar dat kon wethouder Feller al meedelen, dat door de snelle doorrekening van de meicirculaire blijkt dat het tekort daarmee is weggewerkt. Fractievoorzitter van

Lees meer
Motie ter stimulering van nieuw beleid aangenomen

Motie ter stimulering van nieuw beleid aangenomen

De raadsvergadering van 27 juni 2013 was de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie. Tijdens deze vergadering, die ruim vier uur duurde, zijn tal van zaken besproken en besloten. Naast moties/amendementen en mondelinge vragen was er ruim aandacht voor de vaststelling van de kadernota. De Coalitiepartijen SGP, VVD, ChristenUnie en CDA dienden daarbij een motie in

Lees meer
Kadernota 2014 in eerste termijn behandeld

Kadernota 2014 in eerste termijn behandeld

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 13 juni jl. zijn diverse onderwerpen besproken en zijn diverse besluiten genomen door de gemeenteraad. In de oordeelsvormende fase bracht SGP-er Slootweg een aantal stellingen in over de Kadernota 2014 waarover de SGP graag met de raad in gesprek zou willen gaan. Hoewel er fors bezuinigd moet worden wil de

Lees meer
Gemeenteraad spreekt o.a. over Kadernota 2014

Gemeenteraad spreekt o.a. over Kadernota 2014

Op donderdag 30 mei jl. kwam de raad bijeen voor een openbare raadsvergadering. Op de agenda stonden zowel beeldvormende, oordeelsvormende als besluitvormende onderwerpen. In de beeldvormende fase heeft de raad zich uitgebreid laten informeren over de Kadernota 2014, het procesvoorstel voor de Toekomstvisie, het inkoop- en aanbestedingsbeleid, en de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening

Lees meer
Kadernota in teken van fikse bezuinigingen

Kadernota in teken van fikse bezuinigingen

Vanmiddag presenteerde het college van burgemeester en wethouders tijdens een persconferentie de Kadernota 2014 en gaf een toelichting op de financiële positie en het bezuinigingsproces. De afgelopen maanden is er hard gewerkt om de bezuinigingskansen in kaart te brengen. De gemeente staat voor de opdracht om de gemeentebegroting structureel sluitend te maken. Dit dient gerealiseerd

Lees meer

Pin It on Pinterest