Financieel gezond – geen reden om achterover te leunen

Financieel gezond – geen reden om achterover te leunen

In de algemene beschouwingen, uitgesproken bij de kadernota voor 2022 vroeg de SGP aandacht om de menselijke maat in het oog te houden. Daarnaast pleitte hij ervoor om inwoners betrokken te houden bij alle plannen waar de gemeente mee bezig is. Ook de benaderbaarheid...
Algemene beschouwingen op Kadernota 2020

Algemene beschouwingen op Kadernota 2020

Op donderdagavond zes juli gaven de politieke partijen hun algemene beschouwingen over de kadernota die de opmaat is voor de begroting 2020. In de bijdrage van de SGP wijst fractievoorzitter van Dam op het hoge ambitieniveau van de gemeente en de nodige financiële...
Algemene beschouwing over Kadernota 2018

Algemene beschouwing over Kadernota 2018

‘Opnieuw een kadernota van formaat’, zo betitelde de SGP-fractie de kadernota 2018. Een kadernota waarin voor de nieuwe raad al ruimte is opgenomen voor nieuw beleid. Weliswaar met een tekort meerjarig, maar dat kon wethouder Feller al meedelen, dat door...
Motie ter stimulering van nieuw beleid aangenomen

Motie ter stimulering van nieuw beleid aangenomen

De raadsvergadering van 27 juni 2013 was de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie. Tijdens deze vergadering, die ruim vier uur duurde, zijn tal van zaken besproken en besloten. Naast moties/amendementen en mondelinge vragen was er ruim aandacht voor de...