Sinds 1 maart gratis Dal Vrij busabonnement voor lage inkomens

Sinds 1 maart gratis Dal Vrij busabonnement voor lage inkomens

Voor inwoners van Goeree-Overflakkee met een laag inkomen is reizen met de bus soms te duur. Dit maakt het voor hen moeilijk om sociale contacten te onderhouden, een boodschap te doen of zelfstandig naar afspraken te gaan. Om die reden is gemeente Goeree-Overflakkee...
[Video] #2 Het wordt steeds drukker in Zuid-Holland

[Video] #2 Het wordt steeds drukker in Zuid-Holland

We hebben te maken met een uitdaging op het gebied van verkeer in onze provincie. Hoe gaan we ervoor zorgen dat verkeersknelpunten zo snel mogelijk aangepakt worden, er minder files zijn en gebieden beter bereikbaar zijn? Florian vertelt het in deze video. In een...
Veel meesprekers bij eerste presentatieavond

Veel meesprekers bij eerste presentatieavond

De gemeenteraad sprak gisteravond tijdens de presentatieavond over een drietal onderwerpen, nl. het openbaar vervoer, het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs (IHP) en de projectopgave havens. Vooral ten aanzien van het openbaar vervoer waaide het nodige...
Motie Leefbaarheid platteland en verschraling openbaar vervoer

Motie Leefbaarheid platteland en verschraling openbaar vervoer

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 15 december diende het CDA een motie in, mede ondertekend door onze fractie, om de verschraling van het openbaar vervoer tegen te gaan. De motie roept het college op om bij de Provincie aan te dringen op goed openbaar vervoer...